SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR LA 30.06.2021