Alte documente

Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opinilor cu privire la proiectele Hotararilor Consiliului Local

Probleme de interes public

Proiecte de acte administrative

Minute

Procese verbale ale sedintelor Consiliului Local

Publicatii declaratii de casatorie