LIMITE PENTRU SUME DEFALCATE DIN UNLE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT