SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR LA 30.09.2020