Notificare preemptor nr.45 din 01.07.2021 Lazeanu Tanase