Notificare preemptor nr.29 din 28.05.2021 Afiliu Trans