Notificare preemptor nr.149 din 27.12.2021 Afiliu Trans