Notificare preemptor nr.146 din 17.12.2021 Afiliu Trans