comunicare de acceptare a ofertei nr.3 din 02.06.2021