Comunicare de acceptare a ofertei nr.145 din 08.02.2022