Istoricul localităţii

      

Denumirea de "Baba Ana" i se trage de la o cârciumăreasă bătrână din partea locului, deci numele este de natură antroponomică.

Comuna este formată din satele: Baba Ana - reședința, situată aproximativ central, Cireșanu, Conduratu și Satu-Nou.
Satului Satu Nou i se spunea la început Șchiopoaia, după handicapul unei fiice de boier care era șchiop, pe moșia căreia s-au așezat lucrători ai pământului, înființând satul care azi poartă numele de "Satu Nou".
De remarcat faptul că majoritatea locuitorilor care s-au așezat pe aceste meleaguri au fost boieri, coborâți cu oile din munte la iernat și care au rămas pe aceste meleaguri. Un argument în susținerea etimologiei numelui pe care-l poartă cele patru sate componente este faptul că mulți locuitori poartă numele acestei îndeletniciri a transhumanței, cum sunt: Mocanu, Ciobanu, Baciu, Blagoi, Păcuraru, Frusinoie, etc., nume care sunt purtate de peste 40% din locuitorii comunei.