Infrastructura

1.Agricultura,silvicultura și dezvoltare rurală

1.1. Agricultura

Condițiile geografice și climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii să practice o serie de activități predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor și creșterea animalelor

Comuna Baba Ana dispune de următorul potențial agricol:

 

CATEGORIA             SUPRAFAȚA
                                 ha
Arabil                        7427
Pășune                       460
Suprafața agricolă       7887
Altele                         442
Suprafața totală          8329

 

Terenurile agricole se lucrează în exploatații individuale și asociații, o mare parte din terenuri fiind arendate diferitelor firme de exploatații.

Preponderent se dezvoltă exploatații de creștere a animalelor (bovine și ovine) ale căror produse sunt comercializate pe piața liberă sau în unități de prelucrare din zonă.
Există un număr de trei mori țărănești care prelucrează cerealele, fie pentru consum propriu fie pentru consumul animalelor.

 

1.2. Producția vegetală

Comuna Baba Ana este situată într-o zonă de câmpie, ceea ce favorizează prezența culturilor: grâu, porumb, plante tehnice.

 

1.3.  Zootehnia

Creșterea animalelor se practică în cea mai mare parte la nivelul gospodăriilor individuale. Sunt posibilități de pășunat pe pășuni și în păduri, iar terenul este propice pentru cultura plantelor furajere. Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul comunei Baba Ana se dorește înființarea unor ferme de creștere a vacilor de lapte, ferme de ovine și caprine, ferme de păsări, ferme de creștere a porcilor, ferme de melci.

 

1.4 Legumicultura

La nivelul localității Baba Ana, legumicultura se practică doar în gospodării. La nivelul anului 2007 s-au cultivat 20 ha cu legume, dar suprafața cultivată se poate extinde la 1000 ha.

Clima permite cultivarea legumelor, însă este nevoie de investiții în sisteme de irigații. Pe lângă acestea se dorește realizarea de investiții în tehnologie modernă de cultivare, solarii, centre de colectare și prelucrare a produselor.
O oportunitate de investiție în comună o reprezintă înființarea unei ciupercării.


1.5 Pomicultura

Pomicultura este un sector mai puțin dezvoltat. Pentru rentabilizarea muncii în sectorul pomicol și în cel viticol sunt necesare investiții în dotarea cu tehnologie modernă de lucru.

 

1.6. Silvicultura

Pădurile ocupă o suprafață însemnată din comuna Baba Ana, acestea asigurând producția de plante medicinale, fructe de pădure și ciuperci.

 

1.7. Piscicultura

Zona este favorabilă pentru dezvoltarea pisciculturii, element ce ajută și la dezvoltarea serviciului turistic.

Sănătate

Asigurarea serviciilor medicale în comuna Baba Ana se face de către un Dispensar uman. În comună există și un dispensar veterinar.

 

2. Mediu

În comuna Baba Ana nu există factori industriali care contribuie la poluarea mediului înconjurător al comunei.

Poluarea se realizează prin depozitarea deșeurilor în locuri neamenajate.

 

3. Economic

Potențialul economic al comunei Baba Ana este predominant agricol, locuitorii se ocupă de cultivarea pământului și creșterea animalelor.

  

3.1. Mediu de afaceri

La nivelul comunei Baba Ana își desfășoară activitatea PF-uri având ca domeniu de activitate comerț și prestări servicii, SRL-uri, mori, centru de lapte, etc.

În vederea atragerii cât mai multor investitori în teritoriu este nevoie de adaptarea și de implicarea autoritaților locale. În acest sens se oferă divere facilități între care administrația locală este dispusă să concesioneze clădiri și terenuri, dar și scutiri de taxe și impozite.
În vederea dezvoltării și modernizării la nivelul comunei există spații libere, dispuse astfel:
 Fosta UM 02438, proprietarul Ministerul Apărării Naționale, starea de funcționare - foarte bună, dotări: energie electrică, apă, suprafața 6,5 ha, destinație: cămin bătrâni, spații pentru industrie și ciupercărie.


4. Turism

Datorită organizării regionale, facilităților fiscale și avantajelor oferite, la nivelul zonei există posibilități multiple de a se investi în turism.

Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea turismului de agrement. De asemenea se poate dezvolta și agroturismul.

5. Servicii Sociale

Asistenta socială

Serviciul de asistență socială este organizat în cadrul primăriei ca serviciu distinct.

 

Asociatii/Institutii/Fundatii

In comuna nu isi desfasoara activitatea nicio asociatie sau institutie cu caracter umanitar.

 

1. Infrastructura de transport
Localitatea este tranzitată de DJ 100 C, DJ 102 D, DJ 102 H si DC 76.
Comuna Baba Ana se află poziționată în apropiere de orașe importante, ceea ce îi crește potențialul.  

• Mizil
• Ploiești - 43 km
• Buzău

   

Din centrul comunei se parcurg următoarele distanțe până la cele mai importante căi de acces sau servicii: 
• DN - 4 km,
• Gara - 4 km,
• Calea ferată industrială - 4 km,
• Aeroport - 100 km,
• Port - 130 km,
• Benzinărie - 5 km;

 

Modernizarea drumurilor locale face parte din proiectele prioritare ale comunei în perioada 2008 - 2013.


2. Infrastructura de utilități

Localitățile din comuna Baba Ana dispun de un sistem propriu de alimentare cu apă care asigură 80% din necesarul comunei, urmând ca rețeaua de alimentare cu apă să se extindă în toată comuna. Localitățile nu dispun de rețele de canalizare, apele uzate menajere fiind preluate de fose speciale vidanjabile, iar scurgerea apelor meteorice făcându-se prin șanțuri care mărginesc drumurile. Proiectul de înființare a rețelei de canalizare se află în curs de realizare.

În prezent locuitorii comunei Baba Ana nu dispun de alimentare cu gaze naturale, dar această utilitate edilitară face parte din proiectele prioritare ale comunei în perioada 2007 - 2013.
Gospodăriile din comună sunt racordate la sistemul național energetic în proporție de 100%.
Rețeaua telefonică Romtelecom deservește 100% din necesarul comunei.

Comuna se află în zona de acoperire a rețelelor de telefonie mobilă. Locuitorii comunei beneficiază de serviciul de telefonie mobilă, televiziune prin cablu și internet.