Economia


Economia

Potențialul economic al comunei Baba Ana este predominant agricol, locuitorii se ocupă de cultivarea pământului și creșterea animalelor. 

  

Mediu de afaceri

La nivelul comunei Baba Ana își desfășoară activitatea PF-uri având ca domeniu de activitate comerț și prestări servicii, SRL-uri, mori, centru de lapte, etc.
În vederea atragerii cât mai multor investitori în teritoriu este nevoie de adaptarea și de implicarea autorităților locale. În acest sens se oferă divere facilități între care administrația locală este dispusă să concesioneze clădiri și terenuri, dar și scutiri de taxe și impozite.
În vederea dezvoltării și modernizării la nivelul comunei există spații libere, dispuse astfel:
 Fosta UM 02438, proprietarul Ministerul Apărării Naționale, starea de funcționare - foarte bună, dotări: energie electrică, apă, suprafața 6,5 ha, destinație: cămin bătrâni, spații pentru industrie și ciupercărie.