Relieful şi vegetaţia

Cadrul natural

Forma de relief întâlnită în comuna Baba Ana este cea de câmpie, făcând parte din Câmpia Română.

 

2.1. Clima

Clima ce caracterizează teritoriul comunei Baba Ana este temperat continentală. Regimul climatic general se caracterizează prin veri foarte calde, cu cantități medii de precipitații, nu prea importante, care cad în mare parte sub formă de averse și prin ierni relativ reci, marcate la intervale regulate, atât de viscole puternice cât și de relative încălziri frecvente.

 

2.2. Apa

Rețeau hidrografică din zonă este reprezentată de pârâul Istaul Mizilului. 

 

2.3. Solul

Solul predominant este cernoziomul, fiind favorabil culturilor agricole.


2.4. Resurse

Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pășuni, fânețe, produse animaliere și vegetale).