Cultură şi învăţământ

 

Educație și cultură

 

1. Învățământ

 

În cele 4 sate din comuna Baba Ana, funcționează următoarele instituții de învățământ:
• Școala cu clasele I -VIII, satul Baba Ana;
• Școala cu clasele I -VIII, satul Conduratu;
• Școala cu clasele I -VIII, satul Cireșanu;
• Școala cu clasele I -IV, satul Satu Nou;
• Grădinița din satul Baba Ana, formată din 3 grupe preșcolari;
• Grădinița din satul Conduratu, formată din 2 grupe preșcolari;
• Grădinița din satul Cireșanu, formată din 1 grupă preșcolari.


2. Cultură

În comuna Baba Ana își desfășoară activitatea patru cămine culturale și cinci Biserici.


Evenimente locale

• În data de 15 august se sărbătorește hramul bisericilor
• Sfânta Maria
• Sfinții Împărați Constantin și Elena
• Sfântu Nicolae